Var stark,
du vill
du kan,
du orkar,
var dig själv,
känn dig fri,
var fri,
var vänlig,
var mänsklig, 
var lycklig :)