Du egoist, 
Jordens fördärvare, 
vakna upp, 
bli mänsklig, 
bli människovänlig.

De som mest av alla bidrar till världens fördärv är de som har de högsta tankarna om sig själva.
-- Abdal Hakim Murad