Du egoist, 
Jordens fördärvare, 
vakna upp, 
bli mänsklig, 
bli människovänlig.