"Måttet på intelligens är förmågan att förändras."
- Albert Einstein

Allt börjar från dig själv.

250px-Universum.jpg?1586493232