Ensamhet, 
en stund ensamhet, 
då och då, 
rensa sinnet, 
rensa psyket, 
lyssna på tystnaden, 
lyssna på dina tankar, 
låt tankarna flöda
leva sitt eget liv, 
njut av tystnaden, 
en stund tystnad, 
manna för själen.