Om en invandrare slår sig ner i ert land skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd.
— 3 Mos.19:33-34, GT

A1natur4.jpg?1594031635

Invandrare människa är, 
respektera invandrare, 
förtryck inte invandrare, 
behandla invandrare mänskligt, 
som en infödd, 
visa kärlek, 
visa omtande, 
det rättvisa är.