Folk kallar mig ”feminist” bara jag ger uttryck för känslor som skiljer mig från en dörrmatta eller ett fnask. -- (Rebecca West)

m-hatt-sv-bl.jpg?1585702085

Du är ingen dörrmatta fast du är kvinna, 
feminist och kvinna, underbar kvinna, 
du vet ditt eget värde som kvinna, 
du vet att kvinnan och mannen är lika värda båda två.