Liksom regnet tränger in i ett illa täckt hus, så tränger begäret in i ett outvecklat sinne.
- Buddha

Begäret är starkt för outvecklade sinnen, 
begäret är då herre över dig. 
Det gäller då försöka bli sin egen herre, 
vägen dit är stenig och svår att nå, 
men den som försöker, når dit någon gong, 
Försöka duger, 
kanske man lyckas då och då.

aa2.jpg?1594031702