Att vara medveten om sin litenhet, 
är att vara medveten om sig,själv, 
arr vara medveten att det finns ett slut, 
unga tänker sällan på slutet, 
äldre är medvetna om sig själva  
och alltings slut, 
Äldre har levt långt liv, 
äldre vet lmycket av livet.

jags2.jpg?1604435486