Alla inte nöjda, 
vissa arga, 
vissa irriterade, 
vissa påhopp gör, 
alla olika är, 
en del nöjda är, 
tack gode Gud för det :) 
ni som arga är, 
ha tålamod, 
snart allt bra blir, 
arbeta med er själva, 
bli nöjda någon gång.