”Med hjälp av intuitionen anar man, innan man tänker. Med hjälp av intelligensen tänker man innan man anar”. 
(Percival)

avl-11.jpg?1585016729