"Människors hjärtan är av tre slag. Det första; ett hjärta som är liksom ett berg. Ingenting kan rubba eller skaka det. Det andra; ett hjärta som är liksom ett träd. Dess rot är fast, men vinden blåser grenarna hit och dit. Det tredje: ett hjärta som är liksom en fjäder. Det blåser åt samma håll som vinden."
-- Sari al-Saqti

Tre slags av hjärtan, 
1. berg som inget kan rubba, 
2. träd, med en fast rot, 
3. fjäder som följer med vinden.

aa24.jpg?1593608878