"Islamofobisen" ennakkoluulot ja tietämättömyys
Faktaa on että 
"Islamofobisen" ennakkoluulot ja tietämättömyys jyllää, se on aivan eri asia arvostella uskontoja kuin että ottaa hampaisiinsa jonkun muslimin ja alkaa kertoa muslimille rumasti kuinka sen muslimin usko on mätä ja kuinka tyhmä ja inhottava se muslimi on joka uskoo.
Kuitenkin syyttäjä harvoin voi tietää millä tavalla eri muslimit uskoo, sillä usko on loppujen lopuksi individuaalista ja muslimit yhteisönä ei siis usko samalla tavalla, on suuria eroja jopa samaan ryhmään uskovien uskoissa.
Tämän takia on se "tyhmää" alkaa kuvitella ja kertoa omia kuvitemiaan muslimista ja hänen uskostaan sille muslimille, sillä se mitä syyttävä kertoo on vain hänen mielikuvitustaan ja omia ennakkoluuloja, syyttäjä vetää kaikki muslimit saman kamman läpi, kamman jossa kaikki muslimit on hirviöitä.

------------------------------------------------------------

Ennakkoluulo, syrjintä ja rasismi
Faktaa on että

Ennakkoluulo on järjetön tunne henkilöä tai ryhmää vastaan, joka perustuu yleensä stereotypioihin. 
Syrjintä on, mitä tapahtuu, kun ennakkoluuloista tulee toimita. Sana kuvaa sitä, mitä tapahtuu, kun henkilö kieltää toiselta henkilöltä työn rodun tai uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Voit itse syrjiä ketä tahansa henkilöä tai ryhmää, jos sinulla on valtaa tehdä se henkilölle. Valkoinen voi syrjiä mustia, ja mustat voivat syrjiä valkoisia,
jos esimerkiksi haastatellaan toista työnhakijana.

Rasismi puolestaan ​​kuvaa syrjiviä rakenteita, jotka ovat institutionalisoituneita ja nähdään "normaalina" koko kulttuurissa.
Se perustuu ideologiseen uskoon, että "rotu" on jollakin tavalla parempi kuin toinen "rotu". Se ei ole yksittäinen syrjivä henkilö, vaan koko väestö toimii rakenteissa, jotka tekevät vaikeaksi olla syrjimättä.
"Rasismin" ilmiö löytyy siis valkoisesta, länsimaisesta, kulttuurista kohti mustaa, mutta ei päinvastoin.
-------------------------------------
Esim. minoriteeteillä ei koskaan ole mahtia ja valtaa USAssa, Ruotsissa tai Suomessa, syrjiä valkoisia, sillä heitä on vähän ja heillä ei ole valtaa syrjiä ketään tai olla rasistisia. Päinvastaista rasismia ei olemassakaan juuri tuon takia että tummat ihmiset ei ole mahtiasemassa jotta kykenisivät syrjimään ja olemaan rasistisia valkoisia kohtaan. Historia jo osoittaa että näin on.

-------------------------------------------------------------


"Reverse racism", "käänteinen rasismi"
Faktaa on että
"Reverse Racism". "Käänteinen rasismi", sellaista ei ole olemassakaan, se oli aikoinaan amerikkalainen oikeisto kun keksi tuon sanonnan sillä he pelkäsi menettävänsä heidän privilegerade asemansa yhteiskunnassa jos tummille antaisi samat mahdollisuudet hyvään elämään.

------------------------------------------------------

Koraani ja homosexualitet
Faktaa on että
Koraani tuomitsee sodomilaisten väkivallan, raiskaukset ja avioliiton laiminlyönnin.
- wikipedia-en - wikipedia-sv

------------------------------------------------------------------

Hadith ja homosexuaalisuus
Fakataa on että
2 neljästä kuuluisasta sunni-koulusta, Hanafi- ja Shafi'i-kouluista sanoi keskiajalla, että homoseksuaalisuus ei ole rangaistava kuolemalla. Ja kolmas, Maliki ei pitänyt että homoseksuaalisuutta rangaistaan kuolemalla.
Islamilaisissa laissa ei ole helppoa rangaista homoseksuaaleja, elleivät he itse tunnusta tai ovat  sukupuoliyhteydessä julkisesti. muuten on lähes mahdotonta löytää 4 miestä, joilla on todiste, vastakohta Raamattussa on että vaaditaan 2 todistajaa.

-------------------------------------------------------------

Väittelyissä ei ole voittajaa eikä häviäjää.
Faktaa on että
Väittelyssä ei ole voittajaa eikä häviäjää...Häviäjiä on silloin jos joku lulee jääneensä häviölle ja sehän on siis tunteista kysymys, tunteesta että on jäänyt häviölle ja silloin yleensä alkaa sen sättiminen jolle luulee hävinneensä.Tunteet siis silloin alkaa jyllätä ja usein se itseään häviäjänä pitävä alkaa syyttää sitä jolle luulee hävinneensä ja hän alkaa viljellä usein ad hominem argumentteja ja keskustelu vääristyy ja menettää asiallisen keskustelutyylin.
Tiedän toki että se saattaa olla vaikeaa olla kritisoimatta toista jos alkaa tunteet jyllätä ja tuntee että ei pärjää enää keskustelussa.

 

----------------------------------------------------------------------

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy se, joka asettaa yleisön saataville taikka muulla tavalla levittää yleisön keskuuteen tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka muulla niihin rinnastettavalla perusteella.

Kiihottamisrikoksessa on tyypillisesti kyse viharikoksesta, joka ilmenee rasistisena propagandana. Sääntelyn tarkoituksena on turvata yhteiskuntarauhaa ja edistää turvallisuutta ja vapautta yhteiskunnassa. Kiihottamisrikoksia koskevalla sääntelyllä on vahva liityntä perus- ja ihmisoikeuksiin, erityisesti sanavapauden kanssa.

Rikos kansanryhmää vastaan

Kiihottamisrikos kohdistuu kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai uskonnolliseen ryhmään taikka niihin rinnastettavaan kansanryhmään. Yleensä kiihottamisrikos esiintyy rasistisena propagandana, jota levitetään yleisön keskuuteen. Kiihottamisrikoksella ei siten ole yksittäisiä asianomistajia, vaan rikos kohdistuu ryhmää vastaan. Kansallisella ryhmällä viitataan esimerkiksi somaleihin tai irakilaisiin. Etnisellä kansanryhmällä tarkoitetaan kansanryhmää, jonka jäsenillä on kansallisuudesta riippumaton yhtenäiskulttuuri. Tyyppiesimerkki etnisestä kansanryhmästä on romaniheimo. Uskonnollisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi juutalaiset tai muslimit. Muita edellä mainittuihin rinnastettavia ryhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat.

Vahva liittymä perus- ja ihmisoikeuksiin

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on ihmisoikeusloukkaus. Kansainvälisissä sopimuksissa kielletään kansallisen taikka rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen ja turvataan vähemmistökulttuurien, -uskontojen ja -kielten aseman. Myös Suomen perustuslaissa säädetään ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä ja yleisestä syrjintäkiellosta. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Eri vähemmistöryhmille on lisäksi taattu oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan.

Usein kiihottamisrikoksissa on kyse sananvapauden väärinkäytöstä. 

- minilex.fi -


-------------------------------------------------------------------------

Poliittinen islam on sama kuin islamismi

Islamismi, joka tunnetaan myös nimellä poliittinen islami, on arabimaailmasta lähtöisin oleva laaja poliittinen liike, jolla on erilaisia haittavaikutuksia, jotka syntyivät lähinnä 1900-luvulla, alun perin vastaamaan länsimaista kolonialismia, mutta myös länsimaista kulttuurista ja demokraattista vaikutusta.

Islamism, även känt som politisk islam, är en bred politisk rörelse som härstammar från Arabvärlden, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.
- wikipedia -

---------------------------------------------------------------


Henkilökohtaisia hyökkäyksiä, personangrepp, ad hominem

Tarkoittaa: 
Ad hominem -argumentti tai argumentti ad hominem (latinalainen "väite henkilöä vastaan") tarkoittaa, että kiistapuoli keskittyy henkilöön, jonka kanssa hän keskustelee muun muassa vastustajan luonteen, kyvyn tai aikomusten kuin itse aiheen kanssa. Päinvastainen on keskustelu, jonka lähtökohtana on aihe, väite ad rem.

Ad hominem-argument eller argumentum ad hominem (latin "argument mot personen"), innebär att en debattör fokuserar på den person han eller hon debatterar med, bland annat meningsmotståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Motsatsen är en debatt som tar sin utgångspunkt i sakfrågan, argumentum ad rem.
- wikipedia -

----------------------------------------------------------------

 

Kopia från: Helsinki Times

Most Finns view that Islam is incompatible with Finnish culture and values, finds survey

 

Church-going Christians in Finland are less likely than their non-practising and religiously unaffiliated compatriots to be in favour of reducing immigration, making the country an exception in Western Europe.

 

Many Finns remain somewhat uncomfortable with Islam, suggests a survey conducted by the Pew Research Center.

Almost two-thirds (62%) of Finns revealed they believe Islam is fundamentally incompatible with the culture and values in Finland. Over a quarter (28%), meanwhile, indicated that they would not accept a Muslim as a family member and 14 per cent that they would not accept a Muslim as a neighbour.

Similar, albeit less pronounced, negative attitudes persist toward Jews. Over a tenth (13%) of Finns answered ‘no’ when asked if they would accept one as a family member and five per cent ‘no’ when asked if they would accept one as a neighbour.

The Pew Research Center, a non-partisan fact tank based in Washington DC, the United States, published a 168-page report on the results of its survey on public views and attitudes in 15 countries across Western Europe on Tuesday, 29 May. A total of 24,599 randomly selected adults responded to the survey between April and August 2017.

Finns, the survey found, have one of the most harshest attitudes towards Islam and Muslims.

Finland and Italy are the only two countries where over a half of respondents – 62 per cent in the former and 53 per cent in the latter – view that there is a fundamental contradiction between Islam and the national culture and values. In France, Portugal and Sweden, only roughly a third of respondents were of that opinion.

The primary focus of the survey was on Christianity.

“Most Christians in Western Europe today are non-practising, but Christian identity still remains a meaningful religious, social and cultural marker,” the Pew Research Center writes in its summary of the key findings.

Christianity, thereby, has an impact on public opinions on issues such as immigration, nationalism and other religions. Both church-going and non-practising Christians, for example, are generally more likely than their religiously non-affiliated compatriots to be in favour of reducing immigration and have reservations about immigrants from Africa and the Middle East.

“There are, however, exceptions to this general pattern,” adds the Pew Research Centre. “In Finland, for example, just one-in-five church-going Christians favour reducing immigration (19%), compared to larger shares among religiously unaffiliated adults (33%) and non-practising Christians (37%).”

Aleksi Teivainen – HT

-------------------------------------------------