"Islamofobisen" ennakkoluulot ja tietämättömyys
Faktaa on että 
"Islamofobisen" ennakkoluulot ja tietämättömyys jyllää, se on aivan eri asia arvostella uskontoja kuin että ottaa hampaisiinsa jonkun muslimin ja alkaa kertoa muslimille rumasti kuinka sen muslimin usko on mätä ja kuinka tyhmä ja inhottava se muslimi on joka uskoo.
Kuitenkin syyttäjä harvoin voi tietää millä tavalla eri muslimit uskoo, sillä usko on loppujen lopuksi individuaalista ja muslimit yhteisönä ei siis usko samalla tavalla, on suuria eroja jopa samaan ryhmään uskovien uskoissa.
Tämän takia on se "tyhmää" alkaa kuvitella ja kertoa omia kuvitemiaan muslimista ja hänen uskostaan sille muslimille, sillä se mitä syyttävä kertoo on vain hänen mielikuvitustaan ja omia ennakkoluuloja, syyttäjä vetää kaikki muslimit saman kamman läpi, kamman jossa kaikki muslimit on hirviöitä.

------------------------------------------------------------

Ennakkoluulo, syrjintä ja rasismi
Faktaa on että

Ennakkoluulo on järjetön tunne henkilöä tai ryhmää vastaan, joka perustuu yleensä stereotypioihin. 
Syrjintä on, mitä tapahtuu, kun ennakkoluuloista tulee toimita. Sana kuvaa sitä, mitä tapahtuu, kun henkilö kieltää toiselta henkilöltä työn rodun tai uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Voit itse syrjiä ketä tahansa henkilöä tai ryhmää, jos sinulla on valtaa tehdä se henkilölle. Valkoinen voi syrjiä mustia, ja mustat voivat syrjiä valkoisia,
jos esimerkiksi haastatellaan toista työnhakijana.

Rasismi puolestaan ​​kuvaa syrjiviä rakenteita, jotka ovat institutionalisoituneita ja nähdään "normaalina" koko kulttuurissa.
Se perustuu ideologiseen uskoon, että "rotu" on jollakin tavalla parempi kuin toinen "rotu". Se ei ole yksittäinen syrjivä henkilö, vaan koko väestö toimii rakenteissa, jotka tekevät vaikeaksi olla syrjimättä.
"Rasismin" ilmiö löytyy siis valkoisesta, länsimaisesta, kulttuurista kohti mustaa, mutta ei päinvastoin.
-------------------------------------
Esim. minoriteeteillä ei koskaan ole mahtia ja valtaa USAssa, Ruotsissa tai Suomessa, syrjiä valkoisia, sillä heitä on vähän ja heillä ei ole valtaa syrjiä ketään tai olla rasistisia. Päinvastaista rasismia ei olemassakaan juuri tuon takia että tummat ihmiset ei ole mahtiasemassa jotta kykenisivät syrjimään ja olemaan rasistisia valkoisia kohtaan. Historia jo osoittaa että näin on.

-------------------------------------------------------------


"Reverse racism", "käänteinen rasismi"
Faktaa on että
"Reverse Racism". "Käänteinen rasismi", sellaista ei ole olemassakaan, se oli aikoinaan amerikkalainen oikeisto kun keksi tuon sanonnan sillä he pelkäsi menettävänsä heidän privilegerade asemansa yhteiskunnassa jos tummille antaisi samat mahdollisuudet hyvään elämään.

------------------------------------------------------

Käänteistä rasismia ei ole

Käänteistä rasismia ei ole - et voi sortaa sitä, joka sinua sortaa.
Jotta voisi sortaa jonkun, hänen on oltava valta-asemassa.
Ihmiset, jotka käyttävät termiä "käänteinen rasismi", pelkäävät menettää omat etuoikeutensa. 
He ovat niin tottuneet hyötyihinsä, että pitävät niitä itsestään selvinä .
Oikeistolaiset ottivat käyttöön "käänteisen rasismin" käsitteen, koska he olivat vihaisia siitä, että heidän valkoiset etuoikeutensa asetettiin kyseenalaiseksi, antamalla samat oikeudet yhteiskunnassa myös sorretuille.

jeanetteohman - rbuf - sydsvenskan -

--------------------------------------------------------------Koraani ja homosexualitet
Faktaa on että
Koraani tuomitsee sodomilaisten väkivallan, raiskaukset ja avioliiton laiminlyönnin.
- wikipedia-en - wikipedia-sv

------------------------------------------------------------------

Hadith ja homosexuaalisuus
Fakataa on että
2 neljästä kuuluisasta sunni-koulusta, Hanafi- ja Shafi'i-kouluista sanoi keskiajalla, että homoseksuaalisuus ei ole rangaistava kuolemalla. Ja kolmas, Maliki ei pitänyt että homoseksuaalisuutta rangaistaan kuolemalla.
Islamilaisissa laissa ei ole helppoa rangaista homoseksuaaleja, elleivät he itse tunnusta tai ovat  sukupuoliyhteydessä julkisesti. muuten on lähes mahdotonta löytää 4 miestä, joilla on todiste, vastakohta Raamattussa on että vaaditaan 2 todistajaa.

-------------------------------------------------------------

Väittelyissä ei ole voittajaa eikä häviäjää.
Faktaa on että
Väittelyssä ei ole voittajaa eikä häviäjää...Häviäjiä on silloin jos joku lulee jääneensä häviölle ja sehän on siis tunteista kysymys, tunteesta että on jäänyt häviölle ja silloin yleensä alkaa sen sättiminen jolle luulee hävinneensä.Tunteet siis silloin alkaa jyllätä ja usein se itseään häviäjänä pitävä alkaa syyttää sitä jolle luulee hävinneensä ja hän alkaa viljellä usein ad hominem argumentteja ja keskustelu vääristyy ja menettää asiallisen keskustelutyylin.
Tiedän toki että se saattaa olla vaikeaa olla kritisoimatta toista jos alkaa tunteet jyllätä ja tuntee että ei pärjää enää keskustelussa.


----------------------------------------------------------------------

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy se, joka asettaa yleisön saataville taikka muulla tavalla levittää yleisön keskuuteen tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka muulla niihin rinnastettavalla perusteella.

Kiihottamisrikoksessa on tyypillisesti kyse viharikoksesta, joka ilmenee rasistisena propagandana. Sääntelyn tarkoituksena on turvata yhteiskuntarauhaa ja edistää turvallisuutta ja vapautta yhteiskunnassa. Kiihottamisrikoksia koskevalla sääntelyllä on vahva liityntä perus- ja ihmisoikeuksiin, erityisesti sanavapauden kanssa.

Rikos kansanryhmää vastaan

Kiihottamisrikos kohdistuu kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai uskonnolliseen ryhmään taikka niihin rinnastettavaan kansanryhmään. Yleensä kiihottamisrikos esiintyy rasistisena propagandana, jota levitetään yleisön keskuuteen. Kiihottamisrikoksella ei siten ole yksittäisiä asianomistajia, vaan rikos kohdistuu ryhmää vastaan. Kansallisella ryhmällä viitataan esimerkiksi somaleihin tai irakilaisiin. Etnisellä kansanryhmällä tarkoitetaan kansanryhmää, jonka jäsenillä on kansallisuudesta riippumaton yhtenäiskulttuuri. Tyyppiesimerkki etnisestä kansanryhmästä on romaniheimo. Uskonnollisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi juutalaiset tai muslimit. Muita edellä mainittuihin rinnastettavia ryhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat.

Vahva liittymä perus- ja ihmisoikeuksiin

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on ihmisoikeusloukkaus. Kansainvälisissä sopimuksissa kielletään kansallisen taikka rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen ja turvataan vähemmistökulttuurien, -uskontojen ja -kielten aseman. Myös Suomen perustuslaissa säädetään ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä ja yleisestä syrjintäkiellosta. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Eri vähemmistöryhmille on lisäksi taattu oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan.

Usein kiihottamisrikoksissa on kyse sananvapauden väärinkäytöstä. 

- minilex.fi -


-------------------------------------------------------------------------

Poliittinen islam on sama kuin islamismi

Islamismi, joka tunnetaan myös nimellä poliittinen islami, on arabimaailmasta lähtöisin oleva laaja poliittinen liike, jolla on erilaisia haittavaikutuksia, jotka syntyivät lähinnä 1900-luvulla, alun perin vastaamaan länsimaista kolonialismia, mutta myös länsimaista kulttuurista ja demokraattista vaikutusta.

Islamism, även känt som politisk islam, är en bred politisk rörelse som härstammar från Arabvärlden, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.
- wikipedia -

---------------------------------------------------------------


Henkilökohtaisia hyökkäyksiä, personangrepp, ad hominem

Tarkoittaa: 
Ad hominem -argumentti tai argumentti ad hominem (latinalainen "väite henkilöä vastaan") tarkoittaa, että kiistapuoli keskittyy henkilöön, jonka kanssa hän keskustelee muun muassa vastustajan luonteen, kyvyn tai aikomusten kuin itse aiheen kanssa. Päinvastainen on keskustelu, jonka lähtökohtana on aihe, väite ad rem.

Ad hominem-argument eller argumentum ad hominem (latin "argument mot personen"), innebär att en debattör fokuserar på den person han eller hon debatterar med, bland annat meningsmotståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Motsatsen är en debatt som tar sin utgångspunkt i sakfrågan, argumentum ad rem.
- wikipedia -

----------------------------------------------------------------


Kopia från: Helsinki Times

Most Finns view that Islam is incompatible with Finnish culture and values, finds survey


Church-going Christians in Finland are less likely than their non-practising and religiously unaffiliated compatriots to be in favour of reducing immigration, making the country an exception in Western Europe.


Many Finns remain somewhat uncomfortable with Islam, suggests a survey conducted by the Pew Research Center.

Almost two-thirds (62%) of Finns revealed they believe Islam is fundamentally incompatible with the culture and values in Finland. Over a quarter (28%), meanwhile, indicated that they would not accept a Muslim as a family member and 14 per cent that they would not accept a Muslim as a neighbour.

Similar, albeit less pronounced, negative attitudes persist toward Jews. Over a tenth (13%) of Finns answered ‘no’ when asked if they would accept one as a family member and five per cent ‘no’ when asked if they would accept one as a neighbour.

The Pew Research Center, a non-partisan fact tank based in Washington DC, the United States, published a 168-page report on the results of its survey on public views and attitudes in 15 countries across Western Europe on Tuesday, 29 May. A total of 24,599 randomly selected adults responded to the survey between April and August 2017.

Finns, the survey found, have one of the most harshest attitudes towards Islam and Muslims.

Finland and Italy are the only two countries where over a half of respondents – 62 per cent in the former and 53 per cent in the latter – view that there is a fundamental contradiction between Islam and the national culture and values. In France, Portugal and Sweden, only roughly a third of respondents were of that opinion.

The primary focus of the survey was on Christianity.

“Most Christians in Western Europe today are non-practising, but Christian identity still remains a meaningful religious, social and cultural marker,” the Pew Research Center writes in its summary of the key findings.

Christianity, thereby, has an impact on public opinions on issues such as immigration, nationalism and other religions. Both church-going and non-practising Christians, for example, are generally more likely than their religiously non-affiliated compatriots to be in favour of reducing immigration and have reservations about immigrants from Africa and the Middle East.

“There are, however, exceptions to this general pattern,” adds the Pew Research Centre. “In Finland, for example, just one-in-five church-going Christians favour reducing immigration (19%), compared to larger shares among religiously unaffiliated adults (33%) and non-practising Christians (37%).”

Aleksi Teivainen – HT

-------------------------------------------------


2020.02-05
MIKÄ ON RANGAISTAVAA VIHAPUHETTA INTERNETISSÄ?

VIHAPUHE ON KIELLETTY LAISSA
Osa vihapuheesta on rangaistavaa. Se tarkoittaa, että Suomen rikoslaki kieltää sen. Vihapuheesta voi saada rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta.

VIHAPUHE EI OLE SANANVAPAUTTA
Jokaisella on sananvapaus, mutta sananvapaudella on rajat. Sananvapauteen ei kuulu, että voit loukata muiden ihmisten oikeuksia. Esimerkiksi politiikan arvostelu on osa toimivaa demokratiaa. Sen sijaan ihmisten tai ihmisryhmien uhkaaminen tai solvaaminen ei ole poliittista keskustelua.

RANGAISTAVAN VIHAPUHEEN TUNNUSMERKKEJÄ
Ei ole olemassa täydellistä listaa siitä, millainen puhe tai muu viestintä on rangaistavaa vihapuhetta. On kuitenkin joitakin tunnusmerkkejä, joiden avulla sitä voi arvioida.

SYYNÄ VIHAMIELISYYS TAI EPÄLUULO
Rangaistavan vihapuheen taustalla on epäluulo tai vihamielisyys jotain ihmisryhmää kohtaan. Rangaistava vihapuhe kohdistuu johonkin ihmisen tai ihmisryhmän ominaisuuteen.

Rikoslaissa on mainittu seuraavia ominaisuuksia:
• rotu
• ihonväri
• syntyperä
• kansallinen tai etninen alkuperä
• uskonto tai vakaumus
• seksuaalinen suuntautuminen
• vammaisuus.

Vihapuhe voi myös kohdistua johonkin vastaavaan ominaisuuteen, esimerkiksi sukupuoleen.

KOHTEENA YKSI IHMINEN TAI IHMISRYHMÄ
Rangaistava vihapuhe voi kohdistua yhteen ihmiseen tai ihmisryhmään.
Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen, kyseessä on esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.

Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
Kun kyseessä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sillä on seuraavia tunnusmerkkejä:

1. Vihapuhetta sisältävällä viestillä on yleisö eli lukijoita tai vastaanottajia. Viestiä on levitetty yleisölle tai viesti on julkaistu siten, että yleisö voi nähdä sen. Tällaisia viestejä ovat esimerkiksi kirjoitukset sosiaalisessa mediassa tai blogissa. Rangaistavaa on myös, jos joku linkittää tällaista materiaalia.
2. Yleisönä on riittävän suuri määrä ihmisiä. Yleisö voi olla myös suljettu ryhmä sosiaalisessa mediassa, jos ryhmä on riittävän suuri tai jos kuka tahansa voi päästä suljettuun ryhmään rekisteröitymällä.
3. Viestissä käytetään ilmaisuja, joissa uhataan, solvataan tai panetellaan jotakin ihmisryhmää. Viestissä esimerkiksi hyväksytään väkivalta tai syrjintä jotakin ihmisryhmää kohtaan, tai sitä toivotaan.
4. Kiihottamisen tunnusmerkki on myös, jos ihmisiä verrataan eläimiin tai loisiin.
5. Viestissä toivotaan, että johonkin ihmisryhmään kuuluva henkilö joutuu väkivallan uhriksi.
6. Viestissä kutsutaan johonkin ihmisryhmään kuuluvia yleisesti rikollisiksi tai alempiarvoisiksi tai käytetään heistä halventavia nimityksiä.

- yhdenvertaisuus -


2020-02-05
Syrjintä

Syrjintä
Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä

iän
alkuperän
kansalaisuuden
kielen
uskonnon
vakaumuksen
mielipiteen
poliittisen toiminnan
ammattiyhdistystoiminnan
perhesuhteiden
terveydentilan
vammaisuuden
seksuaalisen suuntautumisen
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Näin ollen kiellettyä syrjintää voi olla henkilön asettaminen epäedullisempaan asemaan esimerkiksi siksi, että hän on etniseen vähemmistöön kuuluvan tai vammaisen henkilön läheinen, kuten perheenjäsen, sukulainen, läheinen työtoveri tai ystävä.

- syrjintä -


2020-03-08
Ei, Ruotsin kirkkoa ei islamisoida

(vapaa suomennos alla olevasta linkistä)

Ei, Ruotsin kirkkoa ei islaimoida - olemme kristillinen kirkko
Kirkon tehtävänä ei ole sekoittaa uskontoja tai tyhjentää kristillistä viestiä, vaan osoittaa kaikkien rakkaus kaikille ja myötävaikuttaa parempaan maailmaan, jonka perustana on evankeliumi ja mallina Jeesus Kristus.

Uskonnollinen vuoropuhelu on osa ydinliiketoimintaa

Uskonnollinen vuoropuhelu on tärkeää, korostaa nykyinen arkkipiispa Antje Jackelén: ”Se ei ole harrastustoimintaa, jolla kirkko voi tehdä ilman. Se on osa ydinliiketoimintaa ”. Tämä asenne on jatkuvaa hänen edustajiensa työn kanssa. Esimerkiksi entinen arkkipiispa Anders Wejryd teki Ruotsin uskontojenvälisen neuvoston aloitteen, johon kuuluu kaikkien maailman tärkeimpien uskontojen edustajia. Hän kokoontui myös vuonna 2008 uskontojen väliseen ilmastokokoukseen. Kirkkona haluamme liittyä ja kehittää ekumeenista ja uskontojen välistä infrastruktuuria Euroopassa ja myötävaikuttaa siten integraatioon, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja kestävään yhteiskuntaan.

Lähtökohtana on, että yhteistyö on ainoa tie eteenpäin. Rauha ei ole mahdollista, ellei eri uskontojen ihmiset voi elää vierekkäin. Sitten heidän on kyettävä puhumaan keskenään ja tekemään yhteistyötä yhteiskunnassa. Tällainen aloite ei voi koskaan kosketa yksilöä, vaan vaatii uskonnollisten johtajien yhteistä työtä sekä ruohonjuuritason tasolla.

Vuoropuhelulla ei tarkoiteta oman mielipiteensä hylkäämistä, eikä se ole jotain, jota tehdään vain samankaltaisten ajattelijoiden kanssa. Joissakin kysymyksissä voimme löytää päällekkäisen konsensuksen, toisissa olemme kauempana toisistaan. Mutta elämme samassa maailmassa. Jos voimme tehdä yhteistyötä, voimme tehdä siitä maailmasta paremman.

- svenskakyrkan - ledarsidorna -

Se että eräät lietsoo vihaa Islamia kohtaan, ei tehoa kirkkoon, kirrko haluaa rauhallista rinnakaiseloa.

Toisin sanaoen, jos on monta uskontoa, suuria uskontoja, on se silloin luonnollista ja intelligenttistä että uskontojen johtavat hahmot keskustelee keskenään maamme asioista ja uskon asioista.
Vai yhteistyön avulla saadaan eri uskoiset elämään rauhassa rinta rinnan.