"Hjärtats gudserinran är lik biets läte, varken högt eller störande."
- Ahmad ibn Ata’Allah

naturD.jpg?1586946129

Hjärtats gudserinran, 
det mildt är, 
det är inte högt, 
det är inte störande, 
bara som ljuv musik.