Om en oförståndig känner sitt oförstånd, så är han som en vis just däri. Men en oförståndig som är stolt över sin vishet, han kan verkligen kallas oförståndig.
- Buddha

Man skall inte skryta, 
Är du oförståndig,
och stolt över din oförståndighet, 
tror du att du är vis.

7aaa.jpg?1595426024