En knuten näve, 
den kan inte ge någonting, 
den kan inte ta någonting, 
lev utan knutna nävar, 
lev fredligt med dig själv, 👌
lev fredligt med alla andra. 🆓

aa6.jpg?1505740882