Kan du vara tyst, 
vara bara att lyssna andra, 
utan att kritisera, 
utan att komma med egna åsikter? 
tysthet behövs ibland, 
tyst förståelse, 
tyst lyssnande.