Är det sanna vackert, 
klart det är vackert, 
så länge som det sanna är flexibel, 
sanningen måste ha flexibilitet 
för att kunna varieras lite.

jags6.jpg?1604435552