Glädje kan spåras till ett bra tillstånd. Man mår bra psykiskt. Man är nöjd med sig själv och då kan man glädjas över livet, visa glädje till andra. Tänk vad underbart det känns att vara glad och kunna glädjas över att man finns att man lever. Man kan vara fattig eller rik och ändog glädjas. Glädje handlar inte om rikedomar eller kritik till andra människor. Glädje handlar om att man är tillfredställd med sig själv, mår psykiskt bra och därmed har man inga krav på andra människor hur dom skall vara eller bete sig. Man har alltså inga behov av att spegla sig genom andra människor. Man har kunnat skapa ett frifullt och harmoniskt psyke åt sig  Och då är det lätt att glädjas även åt små saker…