Vaken och glad, 
tyst natt, 
harmonisk natt, 
njuter.

woman.45.jpg?1436312975