"Observera att om du har tid att klaga och klaga på något, har du också tid att göra något åt ​​det."
- Anthony D'Angelo

v%C3%A5r3-stig.jpg?1583147890