Den högsta lyckan i livet är förvissningen om att vara älskad för sin egen skull, eller rättare sagt: att vara älskad trots en själv.
– Victor Hugo

v%C3%A5r4.jpg?1583147898