Man kan tro mycket utan att veta, 
tro är dock inte detsamma som att veta, 
mycket av tro är spekulationer, 
bara den mest fanatiske tror sig veta allt.

woman32.jpg?1428183096