Det är bitande kyla över Sverige 
och även hela Skandinavien, 
mycket kallt, 
snö på marken, 
nu är kung Bore här ;)

ai25.jpg?1611833681