"Den enda sanna visheten är att veta att du inte vet något."
- Sokrates

gr%C3%B6nt1.jpg?1598224461

Finska:
"Ainoa todellinen viisaus on tietää,
että et tiedä mitään."
- Sokrates