Frihet betyder ansvar. Därför är den fruktad av de flesta människor. George Bernard Shaw

Frihet blir för allt fler den fria rätten att diktera vilket system som oliktänkande ska tystas med. Palle Lauring

Frihet föder laglöshet, laglöshet leder till förtryck och förtrycket för tillbaka till friheten. Honoré de Balzac

Frihet innebär alltid frihet för oliktänkande. Rosa Luxenburg

Frihet kan inte simuleras. Stanislaw Jerzy Lec

Frihet är att ha ett rent och modigt hjärta i sitt bröst. Allt annat är ofrihet och dolt i djup och dunkel natt. Quitus Ennius

Frihet är att kunna göra allt som inte skadar andra. Matthias Claudius

Frihet är bara ett annat ord för inget mer att förlora. Kris Kristofferson

Frihet är den makt vi har över oss själva. Hugo Grotius

Frihet är det enda ting som man inte kan äga, om man inte är villig att ge den till andra. William Allen White

Frihet är en av fantasins dyrbaraste ägodelar. Ambrose Bierce

Frihet är en lyx som inte var och en kan tillåta sig. Otto von Bismarck

Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet. Thomas Jefferson

Frihet är förnuftets kännetecken. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Frihet är inget annat än en möjlighet att bli bättre. Albert Camus

Frihet är något gott om dess närvaro medför färre glädjeämnen än dess frånvaro medför smärtor. Jean Paul

Frihet är något gott som växer om det brukas och krymper om det icke brukas. Carl Friedrich von Weizäcker

Frihet är något mycket angenämt, men inte när den ska betalas med ensamhet. Bertrand Russell

Frihet är summan av mikroskopiska ofriheter. Peter Hille

Frihet är tvång som vi inte uppfattar som tvång. Karl Heinrich Waggerl

Frihet är valet mellan att arbeta och svälta. Samuel Johnson

Frihet önskar de starka. Jämlikhet önskar de svaga. Broderskap är det inte många som bryr sig om. Marie-Louise Paludan

Friheten att kritisera är en livsprincip, är den luft vi lever av. August Bebel

Friheten är en tyrann som behärskas av sina nycker. Joseph Joubert

Friheten är ingenting värd om den inte innefattar friheten att fela. Mahatma Gandhi

Friheten är pervers, den har ett förhållande med sina motståndare. Stanislaw Jerzy Lec

Friheten är själens hälsa, få människor äger denna hälsa helt och oföränderligt. Voltaire

Frihetens historia är motsägelsernas historia. Woodrow Wilson

Frihetens pris stiger när efterfrågan sjunker. Gustav Heineman

Frihetens pris sätts alltid av grannarna. Stanislaw Jerzy Lec

För de måttligt fattiga är hemmet den enda plats där frihet råder. Gilbert Keith Chesterton

Förr stod folk på barrikaderna för frihetens skull. Nu står de på barrikaderna för fritidens skull. Werner Finck

Genom historien har det varit passiviteten hos dem som kunde ha agerat, likgiltigheten hos de som borde ha vetat bättre, tystnaden från rättvisans röst när det varit som viktigast, som gjort det möjligt för ondskan att härska. Haile Selassie

I ett fritt land har varje person rätt att uttala sin egen åsikt och alla andra personer har rätt att inte lyssna. Norman Collie

I krävande situationer enighet, i tveksamma frihet men i alla situationer kärlek. Philip Melanchton

Ingen kan bli helt fri förrän alla är fria. Herbert Spencer

Ingen kan ge dig frihet. Malcolm X

Jag får mer och mer det intrycket att man förväxlar frihet med fräckhet. Gino Cervi

Jag har alltid satt friheten före penningen. Naevius

Ju mer frihet människor får desto mindre tid har de för friheten. Evelyn Waugh

Liberalismen är den fulländade storsintheten. Den är den rätt som majoriteten erkänner och därför den ädlaste lösningen som finns på planeten. Den förkunnar beslutet om att leva samman med fienden och till på köpet med den svage fienden. José Ortega y Gasset

Liberalismen är ett antal bittra erfarenheter omsatta i principer som ska avslöja och förhindra förtryck. Erik Hjalmar Linder

Lika långt som din självbehärskning når, lika långt når din frihet. Marie von Ebner-Eschenbach

Låt oss minnas att när vi inskränker vår nästas frihet inskränker vi också vår egen frihet. Konsekvensernas lag kommer vi aldrig förbi. Ralph E Lyne

Man borde också ge människorna friheten att lyda. Ludwig Marcuse

Man bör inte vänta till dess frihetskampen blir kallad landsförräderi. Erich Kästner

Man kan inte spela ”Frihetssången” på övermaktens instrument. Stanislaw Jerzy Lec

Massornas lycka heter tvång. Sigmund Graff

Min definition av ett fritt samhälle är ett samhälle där det är ofarligt att vara impopulär. Adlai E. Stevenson

Mången bumerang vänder aldrig tillbaka. Den väljer friheten. Stanislaw Jerzy Lec

Människan är dömd till att vara fri. Jean-Paul Sartre

Människan är fri som fågeln i buren. Hon kan röra sig – inom vissa gränser. Okänd

Människans frihet består inte i att hon kan göra vad hon vill. Däremot i att hon inte är tvungen att göra det hon inte vill. Jean-Jacques Rousseau

Människor är ju orimliga. De utnyttjar aldrig den frihet de har, men de kräver den de inte har. Sören Kierkegaard

När det i en stat inte märks något skrammel av konflikter, kan man vara säker på att där inte finns någon frihet. Charles de Montesquieu

När människorna kämpar för sin frihet får de sällan något annat än nya herrar. George Savile Halifax

När någon kommer rusande och talar om frihet, fråga honom då först om han menar din eller hans. Horst Walther

O, frihet, hur många friheter tas inte i ditt namn. Ogden Nash

Ofta är det bara nerver som sätter gränser för friheten. Nicolaus Cybinski

Om en nation sätter någonting högre än friheten kommer den att mista sin frihet, och det ironiska är att om det är komfort eller pengar som den sätter högre så kommer den att mista det också. William Somerset Maugham

Om frihet över huvudtaget betyder något, så är det framför allt människors rätt att säga sådant som de själva inte vill höra. George Orwell

Slaven är fri så länge han är nöjd och den frie mannen är slav så länge han begär. Gabriel Laub

Så snart vi är fria söker vi på nytt auktoriteter, för frihet är det vanskligaste av allt. Esther Vilar

Verkligt tvång kan man endast känna om man har full frihet att välja mellan två olika möjligheter. August Blanche

Vårt skepp är själva Friheten, besättningen är blå! Evert Taube

History will be kind to me, for I intend to write it. Winston Churchill

Never doubt that you can change history. You already have. Marge Piercy

They who would give up an essential liberty for temporary security, deserve neither liberty nor security. Benjamin Franklin

Nobody spends somebody else’s money as carefully as he spends his own. Nobody has the same dedication to achieving somebody else’s objectives that he displays when he pursues his own. Milton Friedman

Varje gång vänstern åkallar ”demokratin” bör den avkrävas en förklaring. Och eftersom vänstern inte öppnar munnen utan att säga ”demokrati” så artar det sig till en gigantisk folkupplysning i statskunskap. Helena Rivière

En konservativ är en man som är för feg för att slåss och för fet för att springa. Elbert Hubbard

Varje samhälle vördar sina levande medlöpare och sina döda bråkmakare. Mignon McLaughlin

Sex är det vackraste och naturligaste som kan köpas för pengar. Steve Martin

Jag tycker faktiskt vi behöver vissa vapenregler. Det skall inte vara OK att kånka runt på en laddad bazooka inne i stan, speciellt om man är hög eller full. Men ute på landet kan det vara berättigat. Skånsk Redneck

I ditt samhälle måste man be staten om tillåtelse för allting. Man får bara sända saker på tv som staten har godkänt, tidningar får bra trycka det staten har sagt att de får trycka. Ska man gå på toa får man ringa upp staten och be om lov. ”Nej, ditt skitande gynnar inte samhället så du får hålla dig.” Burnthebeautiful drömmer om att få tillrättavisa Lars Ohly

 

Den som alltid säger sanningen blir ingen minneskonstnär.
Joachim Ringelnatz

Den som inte säger sanningen om sig själv kan inte säga den om andra.
Virginia Woolf (1882-1941)

Den som säger sanningen, syndar inte, men han skapar besvär
Spansk Ordtak

Den som vill säga sanningen måste kunna fabulera.
Henrik Tikkanen (1924-1984)

Det beklagliga med sanningen är att lögnen ibland verkar mer sannfärdig.
Carl Erik Soya (1896-1983)

Det finns folk som ljuger sig in i sin sannings fanatism.
Miguel de Unamuno (1864-1936)

Du kan inte göra alla glada. Du är inte en burk Nutella.
Okänd

Låt var och en sköta sina egna affärer och försöka bli det han var avsedd för.
Henry David Thoreau

Jag tror att vi alla har en resa att göra, att vi alla har en fantastisk kraft inom oss. Det handlar om att nå vår […]
Karin Volo

Vi måste alla möta valet mellan vad som är rätt och vad som är lätt.
J.K. Rowling

I dag har jag lärt mig att livet inte blir riktigt som man tänkt sig. Då är det bättre att följa med livet.
Laila Bagge

Den som förstår sig på att plantera behöver inte befara att hans plantor rycks upp med rötterna.
Lao Zi

Den som lever för att äga och inte ger nånting, den förväxlar ofta kärlek med vanlig förälskelse. Men förälskelsen är flyktig, som själva sommaren, och […]
Björn Afzelius

Endast sanningen om vem du är och insikten om den kan göra dig fri.
Eckhart Tolle

Det finnas många budbärare, men budskapet är ett och detsamma: var den du är.
Nisargadatta Maharaj

Åt vilket håll blåser vinden, och vad säger ditt hjärta?
Xavier Rudd

Vi lever nu, nu, nu, nu.
Tomas Ledin

Det liv som människorna prisar och och betraktar som framgångsrikt är bara en liten del av alltsammans.
Henry David Thoreau

Nuet har en ”verklighetens prägel”, som dåtid och framtid inte har.
Nisargadatta Maharaj

Låt oss välja att bli en positiv kraft, som kan ge mer glädje till världen.
Karin Volo

Målet är ingenting, vägen är allt.
Robert Broberg