Min credo kort sagt
Älska dig själv och älska andra, 
älska kraften, älska Gud, 
gör goda gärningar, 
prata inte illa om andra.
osv osv...

jaga11.jpg?1596890326