Kärlek är det bästa, 
själslig kärlek mellan människor, 
den är vacker, empatisk, harmonisk, 
då människan bra mår.

svan-k%C3%A4rlek.jpg?1587444888