Fridens fäste, 
som en träd, 
i trygg stillhet, 
harmoni.

O, yttrandets son! Du är Mitt fäste, träd in däri på det att du må vistas i trygghet. Min kärlek är inom dig, lär känna den, så att du må finna Mig nära dig.
— Bahá’u’lláh