Vad irriterar hos andra,
varför är du irriterad 
du är missnöjd, 
du letar fel hos andra,
du ser dina egna fel i andra, 
du speglar.

mo4.jpg?1604544747