Barn, 
vuxen, 
gamling, 
aldrig färdig, 
livet kort, 
mycket lära, 
acceptera, 
så livet är

1cjag4.jpg?1604892972