32 “Folk är som jord. De kan antingen ge dig näring och hjälpa dig att växa som en person eller så de kan hämma din tillväxt och låta dig vissna och dö.”
- Platon

Vissa är hjälpsamma och vänliga, 
andra är egoister och elaka

cc10.jpg?1591417202