Vilka är lyckliga?
Är du lycklig? 
Vem är lýcklig? 
Den som lyckan inte tänker, 
, vänta, lyckan kommer 
om lyckan komma vill. 
Tänk positivt, 
positivitet är vägen till lycka.