Mångkulturel samhälle blomstrar, 
invånarna känner sig blandade, 
som världsmedborgare, 
man känner alla kulturer, 
man känner gemenskap med alla, 
lyckliga äro dom som
är tillfreds med sig själva, 
tillfreds med samhället, 
älska varandras olikheter, 
älska varandras likheter, 
lev lyckliga och glada.