9aaa.jpg?1595426035

Okunniga och dåraktiga människor faller offer för slapphet. Den vise värnar om sin vaksamhet som sin dyrbaraste skatt.
- Buddha