Världen du ser, 
din tankes produkt det är, 
du ser det du vill se, 
din värld är skapat av dig, 
kom ihåg att
din värld är inte andras värld, 
alla har sin egen bild av vad världen är. 
Det lönar sig att betrakta världen neutralt 
och inse att just din väldsbild 
kan uppfattas av andra som en kostig värld.

apor-250x186.jpg?1589069635