Ha medkänsla, 
både i glädje och sorg, 
gläd med den glade, 
gråt med den sorgsna, 
visa medkänsla.

Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.
— Romarbrevet 12:15, NT