Kvinnan fri är, 
mannen fri är, 
kvinnan unik är, 
mannen unik är 
låt detta vara, 
acceptera, 
lär känna varandra, 
tyck om varandra, 
älska varandra, 
frihet åt alla.

De flesta kvinnor börjar med att försöka ändra på karln, och när de gjort det tycker de inte om honom. -- (Marlene Dietrich).