2020-0209
De första svenkarna

Jag skall titta en gång till programmet, de fösta svenskarna...det tyck kunna ses bara till den 15 februari i år.Det handlar om de första människorna i Sverige...har inget abbat för mig just nu och är vaken som bara den :) så jag måste bara se det en gång till.
I bloggen, kulturminnet kan man läsa mer om detta.
kulturminnet -

Dom första svenskarna var alltså kommen från söder...dom var mörkhyade och dom hade blåa ögon...från norr kom det ett folk som var lite mer ljushyade och hade både blåa och bruna ögon och håret kunde ha många olika färgbyanser...dessa två folk möttes och blandade sig med varanda.....osv

-------------------------------------------------------------


2020-02-09
Finland är svenskt

Jag läser ofta hur finländare skriver i sina forum eller bloggar hatiskt om Sverige...men samtidigt förstår jag att det är bara en liten klick människor i Finland som är hatiska mot Sverige.
I Finland har dom gjort en tv-serie om hur Finland är svenskt. Serien kan man se både på finska och på svenska...serien tar upp hur Finland blev svensk.
arenan -

Herman Lindqvist säger att "utan Sverige inget Finland"
svenska yle -

--------------------------------------------------

Debatt: Bristen på kärlek leder till hat

En liten bit från artikeln.
- kriminalvården

Det är bristen på kärlek som gör en människa till en hatare. Majoriteten av pojkar som hamnar fel i livet saknar en kärleksfull pappa eller annan manlig förebild. Det skriver Emerich Roth efter 50 års arbete med utslagna ungdomar. Roth är överlevare från nazismens läger, författare och fördragshållare, initiativtagare till Exit på Fryshuset till stöd för unga som vill bryta upp från destruktiva gäng och kriminalitet, och nyligen mottagare av Raoul Wallenbergpriset.

Extremister är inte trevliga. Att ta avstånd från och känna avsky för sådana människor är mänskligt och naturligt.
Vill man motverka extremistiskt våld måste man finna orsaken till att människor hamnar fel i livet.
En extremist väcker avsky. Däri ligger extremistens värde. Det är monstret som säljer tidningar och det är avskyn som ger extremisten uppmärksamhet.

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”
-- Hjalmar Söderberg

"Förklara varför hataren har blivit hatare

Att människor blir hatare på grund av brist på kärlek

Mina egna ord är att alla hatare har kärleksbrist.
Rasister, islamofober och alla som hatar, det fattas kärlek.
Ge kärlek, låt dom känna glädjen att att vara älskade


----------------------------------------------------------------------------

Så är det att ha coronaviruset

Feber, torrhosta, trötthet, allmän sjukdomskänsla och svårt att andas. 

Fyra av fem som smittats av det nya coronaviruset blir bara lindrigt sjuka. Det visar den största stora studien av över 72 000 personer.

COVID-19 är smittsammare än både sars och mers men har betydligt lägre dödlighet. Smittan har likheter med vanlig influensa, men tycks ha högre dödlighet. 

Vanliga symtom på smittan är feber samt problem från andningsvägarna som torrhosta och andnöd. 

Vanliga symtom på smittan är feber samt problem från andningsvägarna som torrhosta och andnöd. 

I den nya kinesiska studien klassades allvarliga fall bland annat med lunginflammation, septisk chock, allvarlig andningssvikt och multipel organsvikt, där flera organ slutar fungera.

Ingen patient med milda symtom dog. Men bland de patienter forskarna klassade som svårt sjuka avled 49 procent. De flesta som avled var 60 år eller äldre och/eller hade underliggande hälsoproblem som högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Högst dödlighet, 14,8 procent, hade de som var 80 år eller äldre.

- expressen -

----------------------------------------------------------------------


-Omvänd rasism, existerar den?

Det korta svaret: Nej. För att kunna förtrycka någon måste man stå i maktposition. Oftast är det de som kvalar in i den rådande normen som har den här positionen. Vanligtvis de vita, heterosexuella, männen, högutbildade (obs, bara för att man står i maktposition innebär det inte att man är rasist, men man är vanligtvis en del av en förtryckande kultur vare sig man vill det eller inte).

Maktpositioner är också relativa, i vissa situationer kan man vara gay och ändå sitta i en maktposition. Ta till exempel Milo Yiannopoulos som är homosexuell, men också har en jättestor plattform (bland annat Beitbart) att sprida sina budskap på. Samtidigt kan en vit heterosexuell man bli sjuk eller arbetslös och på så vis förlora sina privilegier. Jag står i maktposition på många sätt: jag är vit, jag är högutbildad, jag har ganska stora plattformer att tuta ut mina åsikter i osv. Ni fattar såklart. Poängen är ändå att en strukturellt mindre priviligerad grupp kan inte förtrycka en mer priviligerad.

Folk som använder begreppet ”omvänd rasism” är rädda för att förlora sina egna privilegier. De är så vana vid sina fördelar att de tar dem som självklara och ofta självuppnådda. Att de klarat sig så bra i livet för att de är så duktiga, inte för att de haft det lättare än många andra. Man kunde säga att priviligierade är av vårt samhälle curlade människor. Privilegier är ofta medfödda (hudfärg, sexualitet, kön etc). Diskrimineringsombudsmannen (kvinnan) Kirsi Pimiä säger: Att alla alltid behandlas på samma sätt främjer inte jämlikhet. Detta eftersom alla inte börjar från samma linje.

Att en förtryckt grupp får fördelar som att till exempel bli inkvoterade handlar alltså inte om omvänd rasism (för det existerar ju inte), snarare om att man försöker ge skjuts åt en förtryckt grupp så den ska nå samma linje som den priviligerad. Lätt som en plätt!

- jeanetteohman - och  - rbuf - samt - sydsvenskan -


-----------------------------------------------------------------


Omvänd rasism existerar inte

Omvänd rasism existerar inte – du kan inte förtrycka den som förtrycker dig.
För att kunna förtrycka någon måste man stå i maktposition. 
Folk som använder begreppet ”omvänd rasism” är rädda för att förlora sina egna privilegier. De är så vana vid sina fördelar att de tar dem som självklara och ofta självuppnådda. 
Högern lanserade begreppet ”omvänd rasism” på grund av att de var förbannade över att deras vita privilegier ifrågasattes. 

jeanetteohman - rbufsydsvenskan -


--------------------------------------------------------------


Fördomar, diskriminering ja rasism

Fördomar är en irrationell känsla av ogillande mot en person eller en grupp, vanligtvis baserat på stereotyper. 
Diskriminering är det som händer när fördomar blir handlingar.
Ordet beskriver det som händer när en person nekar en annan person jobb på grund av typ ras eller religiös övertygelse. Du kan själv diskriminera valfri person eller grupp, om du har makt över personen i fråga.
Vita kan diskriminera svarta, och svarta kan diskriminera vita om den ena, till exempel, intervjuar den andra som arbetssökande.
Rasism däremot, beskriver diskriminerande strukturer som är institutionaliserade och ses som ”normala” i en hel kultur. Det baserar sig på den ideologiska övertygelsen om att en ”ras” på något sätt är bättre än en annan ”ras”.
Det är inte en enskild person som diskriminerar, utan en hel befolkning agerar inom strukturer som gör det svårt att inte diskriminera.
Fenomenet “rasism” finns således i den vita, västerländska, kulturen gentemot svarta men inte tvärtom.


aftonbladet -


------------------------------------------------------------------------


Är homosexualitet legitimt inom Islam?

Är homosexualitet legitimt inom islam?-En argumentationsanalys av nytolkningar och traditionella rättstolkningarinom islam

Haditherna har bemötts av kritik och anses vara mindre trovärdiga än Koranen på grund av att de är andra-och tredjehandskällor.

Kugles tolkning av Koranen är att varje individ ska finna en partner. I hans tolkningar lägger han en stor vikt vid de enskilda orden och dess förklaring. Ordet zawj (partner) är ett könsneutralt ord, han menar att det speglar begreppetnafs (själ)Nafs är grammatiskt sett ett feminint ord, men används på personer oavsett kön. Med dessa ord menar Kugle att 

Koranen 
inte drar skillnader på män och kvinnor, han hävdar att Koranens texter är tolkningsfria och därmed skulle de kunna tillämpas på homosexuella personer.


:From among God’s signs is that [God] created for you mates from amongst your selves that you might live with them in tranquility, and generated between your love and compassion, for surely in this are clear signs for those who ponder!(Q. 3021)

Kugle har valt ordet mates som är könsneutralt. I flera engelska översättningar betyder mates kompis, vän eller maka/make, precis som zawj är ordet könsneutralt. Bernströms översättning är följande:

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och 
Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.”


72Bernström har valt att översätta versen med ”hustrur”vilket gör att ordet automatiskt kategoriseras och får en könsberoende definition.

Kugle diskuterar också tolkningen av ett par och menar att rättstraditionella förespråkare tolkat ett par som en man och en kvinna. Han argumenterar att Koranen beskriver par som natt och dag, ljus och mörker, själ och kropp, att Gud skapar par genom kärlek och medkänsla. Kugles tolkning av ett par handlar om att inte lägga en fast definition vid begreppet, han nämner ständigt och utifrån Koranen att relationer är Guds avsikt för mänskligheten. Han menar att homosexuella inte blir accepterade på grund av andra individers tolkningar, det vill säga det normativa samhället och muslimers ”kognitiva universum”. Rättstraditionella förespråkare har delat upp ett par i personer av manligt och kvinnligt kön, Kugle utgår från queer-perspektive toch ifrågasätter detta. Hans åsikt är att muslimer ska finna en partner genom kärlek, inte genom kön, Kugle förstärker sina argument genom att hävda att Koranens verser är abstrakta och tolkningsfria. Kugle hänvisar till Gud och hans skapelse i hans argument och nytolkningar

Kugles strategi är att använda sig av argument där han hänvisar till kosmos och ifrågasätter den traditionella rättstolkningen. Kugle exemplifierar det här genom att använda sig av verser som kan tillämpas på homosexuella par. 

”The creator of the heavens and the earth has made you pairs from among yourselves” (Q. 42:11).73 Bernströms översättning av versen är könsberoende och skiljer sig starkt gentemot Kugles: 
”Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [-han-och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han –Han som hör allt, ser allt.”74
Att det är en skillnad på Bernströms översättning och Kugles tolkning av versen råder det ingen tvekan om. Kugle nämner att tolkningar av Koranen främjar sexualiteten, muslimer ska uppleva en erotisk lust och ett partnerskap, detta är enligt honom ett moraliskt ansvar och en andlig mognad. Människan når en harmoni med naturen genom denna väg på grund av al-fitra. En annan jämförelse mellan Kugle och Bernström i översättning av Koranen är också belysande.

Kugle: Sura 42:49-50; “To God belongs dominion of the heavens and earth. God creates whatever God wills and gives to whomever God wills females and gives to whomever God wills the males, or pairs them as male and female. And God makes whomever God wills not reproducing, for God is One who knows all, the onecapable of all things”

Bernström: 42-49-50: Gud äger herraväldet over himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner; eller skänker både söner och döttrar åt den Han vill och gör den Han vill ofruksamt. Han vet allt och är mäktig allt.

Skillnaderna mellan verserna är inte stora i dessa verser. Det som utmärker sig är att Kugle anser att”de som inte reproducerar”, ’aqim, också kan syfta på homosexuella personer vars samlag inte leder till fortplantning. Utifrån den sista meningen hävdar Kugle att det kan tillämpas på homosexuella personer, för de ofruktsamma är precis som alla andra skapelser av Gud.

studylibsv -


Mycket prat om hur Islam är emot homosexualitet...men samma sak gäller Kristendomen, homosexulitet är förbjuden enligt Bibeln....precis som det är förbjuden enligt Koranen.


-------------------------------------------------------------


"Islamofobiska" fördomar och okunnighet
Det är fakta att
Det är en mycket annorlunda sak att kritisera religioner som att ha en hugga en muslim med tänderna och börja berätta för muslimen på ett dumt sätt hur den muslimska tron är ruttet och Hur dum och motbjudande den muslimen är som tror.
Den som dömer vet emellertid sällan hur olika muslimer tror för tro är alltså individuell och därför tror inte alla  muslimer på samma sätt. Det finns stora skillnader även i tron på dem som är samma grupp.
Därför är  det "dumt" att börja tänka och berätta din egen fantasi om muslim och hans tro för en  muslimsk individ,
för vad klandaren säger är bara hans fantasi och hans egna fördomar, så han drar alla muslimer genom samma kam, En kam där alla muslimer är monster.


------------------------------------------------------------


"Reverse Racism". "Omvänd Rasism"
Det är fakta att
"Reverse Racism". "Omvänd Rasism", det existerar inte, det var  amerikansk höger som hittade på begreppet "omvänd rasism", för de fruktade att förlora sin privilegierade status i samhället om svarta  hade samma chans att ha ett bra liv.


---------------------------------------------------------


Koran och homosexualitet
Det är fakta att
Det som Koranen fördömer är sodomiternas våld, våldtäkter och äktenskapliga försummelser.
wikipedia-en  - wikipedia-sv -


Hadith och homosexualitet
Det är fakta att
Under medeltiden sade 2 av de fyra kända sunniskolorna, Hanaf och Shafi'i skolor att homosexualitet inte straffades med döden. Inte heller kolmas skola, Maliki tyckte att homosexualitet straffades med döden.
Det är inte lätt i islamisk lag att straffa homosexuella såvida de inte erkänner själva eller har offentlig sex. Annars är det nästan omöjligt att hitta 4 män med bevis, motsatsen till bibeln är att det krävs två vittnen.


-------------------------------------------------


Det finns ingen vinnare eller förlorare i debatterna.
Faktum är att
Det finns ingen vinnare eller förlorare i debatten ... Förlorare är om någon känner att hen förlorat och det är frågan om känslan av att de har förlorat och sedan brukar dom börja skylla på hen dom tror att dom har förlorat mot och hen börjar odla ofta ad hominem-argument och debatten blir förvrängd och förlorar den meningsfulla konversationsstilen.
Jag vet att det kan vara svårt att inte kritisera en annan om man  börjar känna känslomässigt och känner att man inte längre kan  debattera för sin sak.


---------------------------------------------------


Islamism det samma som politisk islam

Islamism, även känt som politisk islam, är en bred politisk rörelse som härstammar från Arabvärlden, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.
pedwikiia -


--------------------------------------------------------------


Ad hominem, personangrepp

Ad hominem-argument eller argumentum ad hominem (latin "argument mot personen"), innebär att en debattör fokuserar på den person han eller hon debatterar med, bland annat meningsmotståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Motsatsen är en debatt som tar sin utgångspunkt i sakfrågan, argumentum ad rem.
- wikipedia -

-----------------------------------------------------------------------


Wahhabism och salafism

Salafism, som även är känd som wahhabism, har två huvudgrupper.
Wahhabism, är en statsreligion i Saudiarabien och ger ideologiskt stöd till Royal House of Saudi Arabia.
Salafism, är en militant grupp vars syfte är att besegra den saudiska monarkin och också vara företrädare för alla regeringar i alla muslimska länder, samt att ersätta dom med ett globalt kalifat, en sk. religiös diktatur.
Salafism är grunden för och al-Qaeda ideologi.
--------------------
Salafismi, joka tunnetaan myös nimellä wahhabism, on jaettu kahteen pääryhmään.
Ensimmäinen, wahhabismi on valtion uskonto Saudi-Arabiassa ja tarjoaa ideologista tukea Saudi-Arabian kuninkaalliselle talolle.
Toinen ryhmä, salafism, on militantti ja sen tarkoituksena on kukistaa paitsi Saudi-monarkia myös kaikkien hallitusten edustajat kaikissa muslimimaissa ja korvata ne maailmanlaajuisella kalifaatilla, uskonnollisella diktatuurilla.
Salafismista on Al-Qaidan ja isisin ideologian perustana.


-------------------------------------------------------------------------------

Salafister och islafober likadana

Mona Walter sa att hon aldrig läste Koranen eller något religiöst medan hon bodde i Somalia, och sa också att deras liv där i Somalia var islamiska.
Så Mona levde Somalisk kulturliv där, och inget islamiskt.
När hon kom till Sverige blev Mona intresserad av Koranen och islam.
Och efter det sa Mona att hon gick över till kristendomen.
Mona måste läst också något annat än bara Koranen. Hon blev intresserad av Koranen när han lyssnade på och läste tal och skrifter från salaf-jihadister och islamofober.
Mona började föreställa sig att salafisk budskap var Islam för alla muslimer och Mona blev arg.
Mona gjorde samma misstag som västerländska islamofoba människor och föreställde sig salafism och terrorism som islam :(
- Salafism är grunden till terrorism på ett sätt, salafism är en liten liten gren av islam som stöds av en liten grupp i världen.
- Mona är islamofob eftersom hon inte känner till islam, hon föreställer sig salafism som
 Islam för alla muslimer.
- Varför talar vissa salafistiska imamer som dom talar?
Dom har exakt samma åsikter om många saker som terrorister, så deras tal är grymma och dom har missuppfattningar om islam.
De svaga och okunniga faller lätt i fällan hos Mona och imamer.
- Men glöm inte att
Stark och kunnig vet.

De svaga tror på det fanatiska.

-------------------------------------------------------------------------


2020-02-09
De första svenskarna

Källa - kulturminnet

Del 1: Pionjärerna

För 80 000 år sedan började människor utvandra från Afrika. När ättlingarna till dessa människor nådde norra Europa hade generna börjat förändras. De var fortfarande mörkhyade, men ögonen var blå.

I takt med att inlandsisen smälte undan kom jägare till svenskt område på jaktexpeditioner. Framför allt jagade de renar som betade på tundran. För 11 000 år sedan började befolkningen stanna året om. Om dessa människor vet vi att de fiskade och använde flintredskap.

Befolkningen spred sig snabbt längs den norska kusten, där man även ser spår av mer avancerade verktyg och vapen. Samtidigt befolkades Norge även norrifrån, från områden som idag tillhör Ryssland. Utmed den norska kusten möttes således två armar av mänskligheten, som separerats tusentals år tidigare. Även den östliga folkgruppen försörjde sig framför allt av jakt, men förde också med sig en mer komplex kultur. De hade bättre vapen, tillverkade rituella föremål och begravde sina döda. Östjägarna var ljusa i hyn och hade en större variation av hårfärger och ögonfärger. De spred sig allt längre söderut utmed Norges kust och kom att blanda sig med den gamla jägarbefolkningen. Denna sammansmältning av de båda folkgrupperna skedde ända ner i Sverige och gjorde att Skandinavien kom att få Europas mest blandade befolkning vid denna tid.

Inlandsisen drog sig allt längre tillbaka. I Sverige fanns då cirka 3000 invånare. Österödskvinnan, ett 10 200 år gammalt kvinnoskelett funnet utanför Lysekil, är det äldsta kompletta skelettfynd som gjorts i Sverige. Österödskvinnan hade sannolikt ungefär lika mycket genetiskt material från öst- respektive västjägarna. Förslitningsskador på skelettet tyder på att hon använt sin kropp till tungt fysiskt arbete. Överraskande nog var hon ungefär 170 cm lång och hade nått en ålder på 80 år när hon dog. Förklaringen är att infektionssjukdomar inte kunde spridas när befolkningen var så liten och isolerad.

För 9000 år sedan kom en värmeperiod, då klimatet var ungefär en grad varmare än idag. Sveriges befolkning hade vuxit till 10 000 personer. Gotland koloniserades och folket där levde av säljakt och fiske. De grunda insjöarna fungerade som jättelika skafferier och 60-70% av dieten verkar ha bestått av fisk. Samtidigt ser vi spår av konflikter som uppstått när sjöar vuxit igen. Jägarstenåldern förefaller ha varit en brutal tid, då motsättningar och territoriella strider ofta löstes med mord.

För 8200 år sedan blev klimatet kallare. Agassiz-sjön i Kanada, som varit instängd av is, rann ut i Atlanten och Golfströmmen påverkades på ett sådant sätt att temperaturen sjönk ett par grader. Vintrarna blev längre, Skandinaviens befolkning fick svårare att försörja sig och kanske avfolkades Gotland helt. Kylan kom att kvarstå i 150 år.

För 7000 år sedan steg temperaturen igen och ädellövskog började bre ut sig över svenskt område. Befolkningen ökade och vid jägarstenålderns slut levde 30 000 personer i det som skulle bli vårt land, utspridda från norr till söder. Människor blev mer bofasta och det dyker upp hällristningar som vittnar om livsvillkoren. Kärl tillverkades av bränd lera och religionen innehöll jaktritualer.

För 6000 år sedan skedde stora förändringar. I nutida svenskt område började människor odla jorden och vi gick in i bondestenåldern. Detta var resultatet av en tredje migrationsvåg, som bestod av folk från nutida Turkiet. De var ljushyade och förde med sig tamboskap, som kor, getter och grisar. Under bondestenåldern kom södra Sveriges befolkning kom att femdubblas och i Sverige som helhet ökade befolkningen till cirka 50 000 individer. Flintgruvor anlades och flintyxor blev vanliga arbetsredskap. Att jordbrukarna hade det bättre än jägarna är dock inte säkert. Skelettfynd från denna tid visar att de många gånger hade en otillräcklig diet och dålig tandhälsa. Dessutom var samhället ojämlikt och verkar ha organiserats runt hövdingadömen. Om detta berättar inte minst de gravmonument i form av megalitgravar, som började resas. Ett stort antal arkeologiska fynd visar att jordbruksbefolkningen offrade till gudarna. Utöver flintyxor har man offrat människor i sjöar och mossmarker.

De skandinaviska jägarna verkar inte ha varit benägna att ta till sig jordbrukskulturen, utan fortsatte behålla sin livsstil. De två folkgrupperna (den äldre jägarkulturen och den mer nykomna bondekulturen) förefaller ha levt som grannar utan att beblanda sig i större omfattning under 600 år.

I dagens svenska befolkning lever fortfarande genetiskt material kvar från både jägarkulturen och bondekulturen.

Del 2: Sjökrigarna

För 5000 år sedan hade större delen av Sverige blivit befolkat. Vid denna tid anlände nästa befolkningsvåg till den europeiska kontinenten, denna gång med hästar och vagnar. De kom från Svarta havs-området och har i modern tid benämnts yamnaya (i Sverige ofta jamnaja eller jamnafolket, min anm.). Många av dem var ursprungligen herdar från dagens Ukraina.

Yamnayakulturen innehöll krigargrupper och konflikter uppstod med de äldre européerna. Även sjukdomar spreds, inklusive pest. I delar av Europa kom yamnaya att tränga ut den tidigare befolkningen. Dessutom förändrades landskapet, då yamnaya brände ner skogsområden för att skapa betesmark.

Invandringen av yamnaya till Skandinavien var inte lika massiv som i Europas sydligare delar. Till Sverige tog de sig österifrån, via Baltikum och Finland. Om detta vittnar utformningen av de keramikföremål de tillverkat. Deras hantverksproduktion utmärktes även av stridsyxor, vilket gjort att yamnayakulturen i Sverige fått benämningen stridsyxekulturen. De tog med sig öltillverkning till vår del av världen, vilket man kunnat utläsa genom analys av innehållet i de bägare som fått följa med de döda i deras gravar.

Med tiden försvann jägare och bönder in i yamnayakulturen. De flesta som lever i Sverige idag bär med sig en mindre del genetiskt material från jägarna och bönderna, medan större delen av vårt DNA kommer från yamnaya. Bland annat förde yamnaya med sig gener som leder till lång kroppslängd och laktostolerans. De tog också med sig ett indoeuropeiskt språk, varifrån vi än idag kan känna igen vissa ord, exempelvis siffror.

Stenåldern övergick i bronsåldern, som kom att vara i 1500 år. Sköldar, bältesplattor, smycken och ornamentik tillverkades. Handeln utvecklades och de internationella kontakterna ökade. Hällristningarna i Tanum har försett oss med tusentals bilder som berättar om dåtidens liv och föreställningsvärld. De dåvarande svenskarna var ett sjöfarande folk och kanske var västkusten platsen för en hel skeppsindustri. Rekonstruktioner gjorda efter fynd av skepp har visat att de kunde lastas med uppemot ett ton och rymma 20 personer. Hällristningarna visar också bilder av olika sorters vapen och mycket talar för att bronsåldern var en krigisk tid.

Parallellt med bronsföremål blev ylletyg vanligare. Små kläder, som snörkjolar, tillverkades i Sverige, medan större tyger importerades. För att kunna köpa in både metaller och tyg handlade man förmodligen med bärnsten och slavar.

I takt med att forskningen tar fram ny kunskap framträder bronsålderssamhället som allt mer avancerat. Det förefaller ha funnits mindre kungadömen med yrkessoldater på flera ställen i Sverige. Kanske ledde denna maktstruktur till regelrätta krig. I Tollense-dalen i Tyskland har man funnit lämningarna av ett slagfält, där en stor sammandrabbning har ägt rum. Bland vapnen finns pilbågar, träklubbor och enstaka svärd. Av allt att döma grundlades den vikingatida samhällsstrukturen redan under bronsåldern. Dessutom innehöll bronsåldersmänniskornas religion gestalter med drag av de gudar som senare kom att dyrkas under vikingatiden och flera av de myter som ingår i den nordiska mytologin löper tillbaka till denna tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att arvet efter den nordiska stenåldern och bronsåldern lever kvar än idag, i såväl våra gener som vårt språk och vårt kulturarv.

----------------------------------------------------------------------


2020-03-08
Nej, svenska kyrkan håller inte att islamiseras

Nej, Svenska kyrkan håller inte på att islamiseras - vi är en kristen kyrka
Kyrkans uppgift är inte att blanda samman religioner eller att tona ner det kristna budskapet utan att med evangeliet som grund och Jesus Kristus som förebild visa kärlek till alla och bidra till en bättre värld.

Religionsdialog är en del av vår kärnverksamhet

Religionsdialog är viktigt, betonar den nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén: ”Det är inte någon hobbyverksamhet som kyrkan kan klara sig utan. Det är en del av vår kärnverksamhet”. Den hållningen står i kontinuitet med hennes företrädares arbete. Förre ärkebiskopen Anders Wejryd tog exempelvis initiativ till Sveriges interreligiösa råd, där representanter för alla de stora världsreligionerna ingår. Han sammankallade också  2008 till en interreligiös klimatkonferens. Som kyrka vill vi vara med och utveckla den ekumeniska och interreligiösa infrastrukturen i Europa och därmed bidra till integration, social sammanhållning och ett hållbart samhälle.

Utgångspunkten är att samverkan är enda vägen framåt. Fred är inte möjlig om inte människor av olika tro kan leva sida vid sida. Då måste de kunna tala med varandra och samverka i samhället. Ett initiativ av det här slaget kan aldrig handla om enskilda person utan fordrar gemensamt arbete mellan såväl religiösa ledare som på gräsrotsnivå.

Dialog handlar inte om att överge sin egen uppfattning och är inte heller något man endast gör med dem som tycker likadant. I vissa frågor kan vi finna en överlappande konsensus, i andra står vi längre ifrån varandra. Men vi lever i samma värld. Kan vi samarbeta, kan vi göra den världen bättre.

- svenskakyrkan -

------------------------------------------------


2020-08-17
”Finländare har sina rötter i Sibirien”

Varifrån kommer finländare? En ny teknik att undersöka DNA, människans arvsmassa, gör att forskare nu har fått en klarare bild av var finländarna har sitt ursprung.

Enligt Helsingfors universitets nyaste forskning kommer finländarna ursprungligen inte bara från stränderna omkring Volga-sjön.
Gemensamt för Finland och alla andra länder där folk har pratat uraliska språk, är att de har sibiriska rötter. Tidigare trodde man att folk kom till Finland under massutvandringen från områdena kring Volga-floden i centrala Ryssland. Enligt genetikforskaren Kerttu Majander är den finländska arvsmassan resultatet av många olika massutvandringar från helt olika tidsperioder.

– Man kan säga att vi finländare är blandningen av tidiga jägare, samlare, jordbrukare från Anatolien och folk från Sibirien, hon berättar.
Enligt forskarna, spred sig folk till Sibirien, till stränderna runt Östersjön och nordväst hela vägen upp till Lappland.
Män från öst, kvinnor från väst

Finska språket anlände till Finland från Estland runt 500 år e.Kr med män som kom från Östeuropa. Oftast gifte sig männen med de lokala kvinnorna. Enligt forskarna har hälften av de finländska männen den Östeuropeiska släktlinjen från sina fäders sida medan mödrarnas släktlinje mestadels är från Västeuropa.
Enligt språkforskaren Pauli Rahkonen pratade man bland annat samiska i Finland innan de östeuropeiska influenserna. Till exempel ordet Tampere, Tammerfors är ursprungligen ett samiskt ord.

– Den finska staden Tampere, Tammerfors, har sin ursprung i det samiska ordet, som ungefär betydde en fors och senare blev Tammerfors, säger Rahkonen.
Man kan även dela upp Finland genetiskt. Landet är separerat i den västra och östra delen där gränsen går från Vasa till Villmanstrand.

svt -