Det finns lika många verkligheter som det finns människor på vår planet.
Var och en av oss har sin egen verklighet, vår verklighet kommer från våra egna tankar och åsikter.
Vi ser med blicken bara mot horisonten. Bakom horisonten ser vi inte, men vi antar fortfarande antaganden om vad det finns och hur det är och anser det vara verklighet.
Jag har min verklighet och du har din verklighet

jags1.jpg?1604435482