Ta ett steg, så visar sig nästa.
- Steve Armstrong

Våga gå framot i allt, 
du lär mer, 
livet blir rikare.

aab10.jpg?1607754481