Man måste våga försvara mångfald...mångfald är fint...tyvärr alla är inte för mångfald...dessa blandar mångfald med kriminalitet...dom bryr sig inte att i alla folk finns det kriminella, även bland svenskar finns många som är kriminella...det är ok. att straffa dom kriminella...men man skall inte kollektivt döma t.ex alla invandrare för att vara kriminella...man måste kunna skilja mångfald och kriminalitet...att prata om dom kriminella oavsett om det är svenskar eller invandrare, prata likvärdigt om dom...just nu pratas det mycket om gängkriminalitet och då har man lyft upp invandrare...det är ok för dom flesta av dessa gäng är ju invandrare eller invandrarbakgrund och man måste våga prata om detta.

Samtidigt måste man våga även prata om mångfald och dess fina sidor...utan mångfald blir ett folk stilla, som en bakåtsträvare, rädda för olikheter, rasismen blomstrar osv...folk behöver uttre påverkan, nytt, något nytt, för att inte stagnera och för att kunna bli människovänliga individer.

Planeten Jorden är alla folkets hem...ingen äver Jorden...vi tillsammans ägen planeten Jorden och därför bör vi kunna samsas och vara vänliga mor varandra.

ah1sei.jpg?1601616478