Det man först och främst bör spara för kommande dagar är sig själv. 
-- ordspråk

shl6.jpg?1596805521

Ta hand om dig, 
vårda ditt yttre, 
vårda ditt inre, 
acceptera did själv, 
bra liv på äldre dagar, 
det kan man få.