Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden

”Den allvetande Läkaren har Sitt finger på mänsklighetens puls. Har upptäcker sjukdomen och föreskriver i Sin ofelbara visdom läkemedlet. Varje tidsålder har sitt eget problem och varje själ sin särskilda strävan. Det läkemedel världen behöver i sin nuvarande hemsökelse kan aldrig vara detsamma som en senare tidålder kan behöva.”
–Bahá'u'lláh–