Pred 2:22
Vad får då människan ut av all sin möda, av all sin mödosamma strävan under solen?
Pred 2:23
Var dag är en smärta,
var syssla en plåga.
Inte ens om natten finner hjärtat ro.
Även detta är tomhet.
Pred 2:24
Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva.
Pred 2:25
Ty vem äter och vem gläder sig Gud förutan?
Pred 2:26
Han ger vishet, kunskap och glädje åt den som behagar honom, men syndaren ger han arbetet med att samla och lägga på hög - och sedan lämnar han alltsammans åt den som behagar honom. Även detta är tomhet, ett jagande efter vind.
Pred 3:1
Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:

Pred 3:2
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
Pred 3:3
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
Pred 3:4
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
Pred 3:5
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
Pred 3:6
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,

Hur ser världen ut, 
vad händer i världen, 
hur är människan, 
det finns både gott och ont, 
människor i olika utvecklingstadium.

ass3.jpg?1602949192