Gud älskar rättvisa, 
döm rättvist, 
ha kärlek i hjärtat, 
var rättvis.

Gud älskar dem som dömer rättvist.— Muhammad