Små kyligt men ändog varmt för årstiden, 
vilken vinter det är, regnigt, brunt...
det sägs att kanske det kommer snä i februari, maj och varar ända till april, 
var som helst kan hända, ett är säkert vinttrarna har blivit milda och korta.

1ccskogochhimmel.jpg?1579189356