Vänlighet är ett språk som till och med den stumme kan tala och den döve kan höra.
Okänt ursprung

natur1.jpg?1584317740

Vänlighet är ett sätt att sprida kärlek över hela världen och även i sin närhet...vänlighet bör varje människa börja använda mot alla andra...med vänlighet kommer man långt.