Älskar du inte,
kan du inte älska, 

lär känna Gud, Gud är kärlek, 
då får även du kärlek, 
och du lär att älska, 
älska dig själv, älska alla andra.


Älska varandra, 
känn kärlek för alla, 
lev i ljuset och känn kärleken, 
vi systrar och bröder är, 
vi allihopa, hela mänskligheten.


Älska din nästa, 
älska även din fiende, 
visa kärlek, känn kärlek.


Hur ser världen ut, 
vad händer i världen, 
hur är människan, 
det finns både gott och ont, 
människor i olika utvecklingstadium.


Du skall inte frukta, 
Gud är med dig.
Frukta inte, 
Gud beskyddar dig
Frukta inte, var inte rädd, 
Gud skall vara med dig.

Frukta inte andra, 
frukta inte elakheter, 
lev i hoppet.


Var inte rädd,
själen lever sägs det, 

kroppen dör,
men själer fortsätter leva, 

trot vad du vill,
men bli inte rädd, 

behåll förståndet,
behåll förnuftet.


Att tro...man kan tro på många olika sätt
att vara andligt behöver inte innebära
att man är enbart religiöst troende
man kan tex. tro på makten, ljuset eller
vad man nu vill kalla det man tror på
men självklart är det även ett slags troende,
man tror på något övernaturligt...


Varför är ni rädda, 
har ni inget tro ännu, 
tror ni på ingenting, 
undra på då att rädslan finns.


I kärleken finns ingen rädsla, 
kärleken sparkad bort rädslan, 


Be så skall ni få, 
så står det i Bibeln, 
tor ni på det? man får tro, 
och man behöver inte tro, 
var på sitt sätt, eller hur.


Gör er inga bekymmer, 
lita på din Gud, 
älska din Gud, 
få frid i ditt hjärta, 
bekymerna försvinner, lite iaf.


Herren hjälper dig, 
tror på din Gud, 
lev i harmoni.


Lita på Herren, 
lita på din Gud, 
älska din Gud.


Var alltid glada, 
svårt eller hur, 
försök vara nöjd, 
tro på din Gud.


Kom till mig, säger Gud, 
sök Gud, få hjälp, själslig hjälp


Han ger kraft, Gud ger kraft, 
Genom Gud får du frid.


Ge inte upp, fortsätt att kämpa, 
lär av livets svårigheter, 
bli klokare och klokare.


Var stark, försök, du inte ensam är, 
Gud är med dig hela tiden, 


Herren svarar, be och fråga, 
svaret hittar du i dit hjärta.


Vem är rik? 
om du ger mycket, då du rik är, 
ge det du kan, om du har att ge, 
Den rike kan även vara trevlig och omtänksam, 
inre kärlek är ädelt


Kärlek vinner, gränserna försvinner, 
internationell kärlek, 
det stort är, gränser försvinner, 
kärlek blomstrar, kärlek vinner, 
Det finns många slags kärlek, 
kvinna och man,kärlek för varandra, 
man och man, kärlek för varandra,
kvinna och kvinna, kärlek med varandra, 
pappa, mamma och barn, kärlek, 
Det finns, kärlek mellan alla människor, 
det mycket stort ät, det störsda av alla, 
det är universal kärlek, 
när man känner kärlek för alla människor


Stelhet hos gärningar,
men uppriktigheten ses,
stelheten försbǘinner.


Universums levande plats, 
det är ditt eget hjärta


Törstig söker vattnet,
och även...
vattnet söker den törstige.


Sök efter vattnet,
till slut hittar du.

Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.


Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.


Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.


Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.


Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.


Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.


Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.


Du människa, 
nya tidens människa, 
du god är, 
du älskar alla, 
fred på Jorden, 
när när, 
i framtiden;
i ljusa framtiden.
Gruppkram


Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 


Planeten Jorden vår skola. 
hela mänskligheten skola, 
här lär vi, här testas vi, här lever vi, 
själavandring, lära, lära och lära, 
lära bli bättre och bättre


Vi olika nivåer i utveckling är, 
varje människa har sin plats, 
varje människa ligger i sin nivå, 
vi utvecklas i vår egen takt, 
vi utvecklas andligt.


Bli inte störd av andras beteende, 
behåll din inre frid, 
se världen med kloka ögon, 
älska världen så som du älskar dig själv, 
älska och respektera dig själv, 
Älska andra också, 
då behåller du ditt inre frid.


Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
hpåll dig lugn.


Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.


Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.

Blunda, blunda, 
blunda och se ditt inre liv, 
vad ser du, ser du färger, 
ser du färger som vibrerar i, 
se och tänk samtidigt, 
då ser du ditt inre liv 
ett inre liv som bara du kan se, 
bli bekant med ditt inre liv, 
gilla det, älska det, forma det positivt, 
inre livet påverkar reala livet.Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.


Är du oförståndig,
och stolt över din oförståndighet, 
tror du att du är vis.