"Den mest insiktslöse är den som överger den inre visshet han äger för andras tyckande."
- Ahmad ibn Ata’Allah

Den mest insiktslöse, 
den som överger sin inre vishet 
för andras tyckande, 
hör ni....
behåll din inre vishet,

naturC.jpg?1586946125