Det finnas många budbärare, men budskapet är ett och detsamma: var den du är.
-- Nisargadatta Maharaj

m-hatt-sv-bl.jpg?1585702085

Man skall vara sig själv och inte försöka vara någon annan...man är den man är..